Helena Vontorčíková
Psychologická poradkyně s KBT zaměřením, lektorka, supervizorka, zakladatelka Institutu ACT+

Kontakt:
Email: helenavontorcikova@gmail.com
Mob: 777067344

Pracuji jako psychologická poradkyně se specializací na Nízkointenzivní (krátkodobé) kognitivně behaviorální metody (KBT) a Terapii přijetí a odhodlání (ACT). Věnuji se hlavně úzkostným poruchám a depresím u dospělých.

Měla jsem štěstí, že jsem žila v Anglii v období reformy duševního zdraví, kdy v období 2008-2011 nabírali přes tři tisíce nových poradců a terapeutů do zdravotnictví. To mi umožnilo vystudovat a zúčastnit se NI KBT školení pod vedením kapacit v oboru a během studia i po něm pracovat pro britské zdravotnictví (NHS) v psychoterapeutickém týmu. Vystudovala jsem a pracovala řadu let v Anglii v britském zdravotnickém systému a přivezla si mnoho zkušeností.

V ČR mám vlastní soukromou praxi Pro klidnější mysl. Ve své práci využívám NI KBT, ale v poslední době více tíhnu k ACT-u, který má v repertoáru velké množství metod, cvičení, metafor a je to mnohem hravější forma psychoterapeutické práce.
Velmi mě také baví přednášení a organizace školení, a jsem lektorkou Nízkointenzivního KBT přístupu a ACT-u.

Jako členka jsem registrována u Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) a České společnosti kognitivně behaviorálních terapeutů (ČSKBT).

 

ACT a Mindfulness školení:

2021   Mindfulness a přijetí pro práci se sebevědomím, Joe Oliver a Richard Bennett, Contextual Consulting a Think Psychology

           ACT pro depresi a úzkosti s R. Harris, Contextual Consulting 

           ACT jednoduše R. Harris, Contextual Consulting

2020 Online konference britské a irské sekce ACBS UKROI

          Série školení s R. Harrisem -12 tématických okruhů (laskavost, zármutek, závislosti, vztahové problémy, práce s tělem, práce online, jak na behaviorální změny a motivaci, trauma, ruminace, expozice, ) Tune up Tuesdays with R. Harris, online, Contextual Consulting

           ACT pro práci s traumatem – kurz, R. Harris, online, Psychwire

2019 V tomto okamžiku: Využití všímavosti v ACT-u k podpoře zásadních změn (Inside This Moment: Using Mindfulness in ACT to Promote Radical Change), Kirk Strosahl and Patti Robinson, Contextual Consulting, London

2017 Zážitkový úvod do ACT-u , začátečnická a pokročilá úroveň (5 dní), University of Birmingham

2015 Breathworks- 8 týdenní kurz Mindfulness pro zdraví, online

 

Vzdělání:

 • 2017 výcvik STOBu v KBT pro obezitu k trvalé redukci váhy
 • 2015 výcvik Psychologické intervence pro pacienty s úzkostmi a depresemi trpícími chronickými zdravotními problémy. University of Birmingham a COINCIDE Manchester
 • 2011 Supervizorský kurz pro KBT poradce, University of Birmingham
 • 2009-2011  specializované jednoleté pobakalářské studium Postgraduální Certifikát v Psychologických Intervencích KBT (Kognitivně Behaviorální Terapie) Birmingham City University/University of Exeter
 • 2002-2005  absolventka psychologie a pedagogiky BA (Hons.) The University of Winchester ve Velké Británii

Odborná praxe:

 • V roce 2019 jsem vedla první české školení v Terapii přijetí a odhodlání (ACT) – Zážitkový úvod do ACT-u s MSc. L. Zernerovou a zorganizovala ACT workshop s Dr. E. Burnside z Bangor University
 • Přednáším na českých a slovenských psychoterapeutických konferencích a vedu školení/workshopy v Nízkointenzivních KBT přístupech a ACT-u
 • Od roku 2019 nabízím supervizi frekventantům KBT výcviku
 • V roce 2017 jsem založila svou soukromou praxi Pro Klidnější Mysl / For a Calmer Mind v Přelouči
 • 2017 spolupracuji s Psychoterapeutickým centrem Hradec Králové
 • V roce 2016 jsem se po 17ti letech vrátila z Velké Británie
 • 2005-2015 jsem byla zaměstnána britským zdravotnictvím NHS (centrum pro dlouhodobě mentálně nemocné, psychiatrický krizový tým, psychiatrická oddělení) a z toho 6 let v psychoterapeutickém týmu jako Specializovaný Psychologický Pracovník KBT Intervencí. Pomáhala jsem lidem s depresemi a úzkostnými poruchami pomocí strategií založených na kognitivně behaviorální terapii. Spolupracovala jsem na tvorbě a obsahu terapeutických/psychoedukačních skupin, které také vedla. Podílela jsem se na pilotních studiích způsobů příjmu pacientů. Jsem zkušená v terapii přes telefon/Skype.