Knihy

ACT jednoduše – R. Harris
Velice důležitá a nedočkavě očekávaná publikace se dostala na náš knižní trh na začátku prázdnin 2021. Kniha R. Harrise je jedním ze základních textů zájemců o ACT, ať už z odborné ale i z laické veřejnosti. R. Harris má schopnost vysvětlit komplikované procesy velice srozumitelným jazykem, a umožňuje se dozvědět o tomto psychoterapeutickém (a koučovacím) přístupu široké veřejnosti. Pokud se chcete dozvědět více o ACT-u, nebo se naučit pracovat s vlastním utrpením, které je neoddělitelnou součástí našich životů, tato kniha je pro vás. ACT jednoduše vám může pomoci si ujasnit, co je pro vás důležité a přibližovat se k tomu s odhodláním i přes různé překážky na cestě. Cílem ACT-u je totiž smysluplný a naplněný život.

 

Životní hodnoty v terapii – J. LeJeunne, J. B. Luoma
Jedna z mála knih v češtině, která odkazuje na ACT (Terapii přijetí a odhodlání) a vysvětluje jak pracovat s jedním ze základních procesů tohoto psychologického přístupu, tedy ujasnění si životních hodnot a také jak v rámci těchto hodnot jednat. Kniha je napsaná velice srozumitelně a pochopitelně nejenom pro terapeuty, tak i pro běžného člověka, který si chce vyjasnit, jakou cestou se chce ve svém životě vydat a jak dosáhnout naplněného a smysluplného života.

ACT jednejte s láskou – R. Harris

Kniha je inspirací pro terapeuty a přátelským průvodcem pro každého, kdo chce učinit sám první kroky ke zlepšení vlastní situace v rodině či v partnerském vztahu.

 

Brouci v hlavě – S. M. Winston, M. N. Seif

Nejste tím, co se vám honí hlavou! V této knize vám dva experti na zvládání úzkostí nabízejí dovednosti založené na kognitivně behaviorální terapii, které vám pomohou odpoutat se od rušivých myšlenek, překonat zahanbení, které s sebou takové myšlenky nesou, a snížit vaši úzkost. Pokud vás trápí brouci v hlavě neboli rušivé, vtíravé myšlenky, můžete mít obavy z toho, co tyto myšlenky vypovídají o vás. Zdá se vám, jako by to byla zpráva pro vás, která vám chce něco říci. Pravda je ale jinde. Jsou to JEN myšlenky. A nejste v tom sami. Na světě jsou miliony lidí, kteří se potýkají s podobnými nepříjemnými a otravnými myšlenkami. V knize se setkáte s řadou z nich a díky příkladům ze života poznáte, že nad vtíravými myšlenkami můžete vyhrát.