Školení / workshopy

Úvod do ACTu

Kurz ACT nabízí praktické metody a techniky, které vás zavedou do terapeutického přístupu s důrazem na všímavost a filosofické kořeny.

Prezenční účast: 24. – 25.6.2024 nebo 26. – 27.9.2024

Online účast: 28. – 29.11.2024

DNA-v

DNA-V, akreditované Asociací klinických psychologů, je moderní přístup pro práci s dětmi, adaptovaný i pro dospělé, s důrazem na podporu psychické pružnosti a životní vitalitu.

Akreditovaný kurz

Roční výcvik k-KBT

Krátkodobá kognitivně-behaviorální terapie k-KBT je vysoce intenzivní výcvik zaměřený na svépomocné metody KBT druhé vlny, určený pro mírné a středně těžké psychické problémy, případně i vážné problémy u klientů bez předchozí terapie, poskytující praktické dovednosti a certifikát po absolvování.

Prezenční účast: 

Roční výcvik v ACT-u

Terapie přijetí a odhodlání (ACT) je transdiagnostický přístup založený na všímavosti, který se používá k léčbě, prevenci a posílení psychické odolnosti, s podporou více než tisíce vědeckých studií.

Prezenční účast: 

Email

info@institutactplus.cz

Adresa místa konání

J. Palacha 363, 530 02 Pardubice V-Zelené Předměstí

Telefon

+420 777 067 344