Institut ACT+ je vzdělávací projekt s cílem seznámit širokou i odbornou veřejnost s nejnovějšími, vědecky ověřenými psychologickými metodami pro práci s psychickými problémy a jejich prevenci, pro posílení psychické odolnosti a zlepšení duševního zdraví, i pro zvýšení pracovní a sportovní výkonnosti a pocitu životního naplnění. 

O jaké psychologické metody se jedná? Tyto metody vycházejí z  kognitivně-behaviorálních terapeutických přístupů (tradičních i nízkointenzivních), z principů mindfulness (všímavosti) a na mindfulness založených přístupech, jako je například terapie přijetí a odhodlání (Acceptance and Commitment Therapy, ACT). Tyto metody se zaměřují na změny našeho myšlení a chování. 

Co vám můžeme nabídnout? 

zážitkové workshopy
odborné kurzy
semináře pro širokou veřejnost
firemní školení

 

Řekli o nás