Workshopy, přednášky a výcviky

pro širokou i odbornou veřejnost, firmy, vzdělávací instituce i pro seberozvoj

Co vám můžeme

Nabídnout.

Krátkodobá kognitivně-behaviorální terapie k-KBT je vysoce intenzivní výcvik zaměřený na svépomocné metody KBT druhé vlny, určený pro mírné a středně těžké psychické problémy, případně i vážné problémy u klientů bez předchozí terapie, poskytující praktické dovednosti a certifikát po absolvování.

Prezenční účast: 

Terapie přijetí a odhodlání (ACT) je transdiagnostický přístup založený na všímavosti, který se používá k léčbě, prevenci a posílení psychické odolnosti, s podporou více než tisíce vědeckých studií.

Kurz ACT nabízí praktické metody a techniky, které vás zavedou do terapeutického přístupu s důrazem na všímavost a filosofické kořeny.

Prezenční účast: 24. – 25.6.2024 nebo 26. – 27.9.2024

Online účast: 5. – 6.12.2024

Co je institut act+

Institut ACT+ je vzdělávací projekt s cílem seznámit širokou i odbornou veřejnost s nejnovějšími, vědecky ověřenými psychologickými metodami pro práci s psychickými problémy a jejich prevenci, pro posílení psychické odolnosti a zlepšení duševního zdraví, i pro zvýšení pracovní a sportovní výkonnosti a pocitu životního naplnění.

O jaké psychologické metody se jedná? Tyto metody vycházejí z kognitivně-behaviorálních terapeutických přístupů (tradičních i nízkointenzivních), z principů mindfulness (všímavosti) a na mindfulness založených přístupech, jako je například terapie přijetí a odhodlání (Acceptance and Commitment Therapy, ACT). Tyto metody se zaměřují na změny našeho myšlení a chování.

Blog

Napište nám

Zajímá vás něco? Napište nám

Náš kontakt

Email

info@institutactplus.cz

Telefon

+420 777 067 344

Sociální sítě