Co je institut act+

Institut ACT+ je vzdělávací projekt s cílem seznámit širokou i odbornou veřejnost s nejnovějšími, vědecky ověřenými psychologickými metodami pro práci s psychickými problémy a jejich prevenci, pro posílení psychické odolnosti a zlepšení duševního zdraví, i pro zvýšení pracovní a sportovní výkonnosti a pocitu životního naplnění.

O jaké psychologické metody se jedná? Tyto metody vycházejí z kognitivně-behaviorálních terapeutických přístupů (tradičních i nízkointenzivních), z principů mindfulness (všímavosti) a na mindfulness založených přístupech, jako je například terapie přijetí a odhodlání (Acceptance and Commitment Therapy, ACT). Tyto metody se zaměřují na změny našeho myšlení a chování.

JAK ACT FUNGUJE? NA JAKÉM PRINCIPU ACT FUNGUJE?​

ACT vychází z předpokladu, že naše psychické utrpení neznamená, že je s námi něco špatně, anebo že jsme psychicky nemocní, ale že naše prožívání odráží neúčinné způsoby zvládání náročných životních situací, ve kterých se nacházíme. Cílem ACT-u je zvýšit naši schopnost:

Tímto způsobem ACT přispívá ke zvýšení naší psychické odolnosti, resilience anebo také k vyšší míře psychické pružnosti.

NA CO JE ACT DOBRÝ?​

V praxi se ACT používá u problémů jako je:

ACT není jen pro léčbu stávajících psychických problémů, ale i pro prevenci a psychickou hygienu, tedy k udržení naší psychické pohody.

Co act nedělá?

ACT se zaměřuje na to, jak zvýšit naši psychickou pružnost (odolnost) namísto zmírňování našich nepříjemných prožitků. U většiny psychických problémů se setkáváme se sklonem vyhýbat se nepříjemným prožitkům, emocím a myšlenkám. A to pak znamená, že máme omezenou schopnost pružně reagovat na náročné životní situace. Tím se naše prožívání může zaseknout ve víru negativity, obav a beznaděje. ACT nám může pomoci přijímat naše prožitky takové, jaké jsou, bez nutnosti je hodnotit jako dobré anebo špatné a bez nutnosti na ně okamžitě reagovat.  Namísto zabřednutí v bludném kruhu negativních myšlenek a nepřínosných návyků nám ACT může pomoci rozšířit naše pole pozornosti a tím najít nové možnosti jednání, které jsou pro nás dlouhodobě přínosné, smysluplné a naplňující.

V ČEM SE ACT LIŠÍ OD JINÝCH PŘÍSTUPŮ?​

Většina terapeutických přístupů se tradičně zaměřuje na zmírnění nepříjemných symptomů našich psychických potíží. To znamená, že se snaží odstranit nepříjemné emoce, silné fyzické reakce nebo negativní myšlenky, anebo je změnit v nějaké příjemnější a přijatelnější, na tomto principu fungují i léky (psychofarmaka). ACT se narozdíl od těchto přístupů nesnaží na prvním místě měnit naše prožitky jako takové, ale snaží se klientům předat určité psychické schopnosti, které jim mohou pomoci lépe zvládat náročné životní situace. Ke zmírnění symptomů dochází jako vedlejší účinek těchto praktických schopností. Jak říká Kirk Strosahl, jeden ze zakladatelů ACT-u: „Skills, not pills.“; tedy volným překladem: místo nových prášků, nové schopnosti.

Proč vyzkoušet act?

Protože vám může pomoci lépe zvládat náročné životní situace a psychické problémy, které se s nimi často pojí. Pozitivní účinky ACT-u ale nespočívají pouze v léčbě stávajících potíží. ACT vám může nabídnout nový pohled na povahu psychického utrpení a pohody, ale i množství praktických metod a rozvoj psychických schopností pro vitální, smysluplný a naplněný život.

Co na to věda?

Vědecký výzkum ohledně účinnosti ACT-u publikovaný v recenzovaných vědeckých časopisech zahrnuje již na 484 studií a přes 40 000 účastníků. Světové organizace, které uznávají ACT jako výzkumem ověřený psychologický přístup zahrnují Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), Klinickou sekci Americké Psychologické Asociace, Britský Národní ústav pro schválené klinické postupy (NICE) nebo Australskou Psychologickou Společnost.