ACT je relativně nový a do jisté míry revoluční psychologický přístup k léčbě, ale i prevenci celé řady psychických problémů a k udržení psychické pohody. ACT je součástí tzv. třetí vlny kognitivně-behaviorálních terapií, které jsou založené na všímavosti (mindfulness). ACT neboli Acceptance and Commitment Therapy / Training se do češtiny překládá jako Terapie přijetí a odhodlání. V angličtině se ACT vyslovuje jako [akt], nikoli jako jednotlivá písmena [ácété], a tím ACT (act= jednat, konat, z ang.) poukazuje na důležitou součást tohoto přístupu, tedy zaměření na aktivní jednání.

Jak ACT funguje?

ACT vychází z předpokladu, že naše psychické utrpení neznamená, že je s námi něco špatně, anebo že jsme psychicky nemocní, ale že naše prožívání odráží neúčinné způsoby zvládání životních situací, ve kterých se nacházíme. Cílem ACT-u je zvýšit vaši psychickou odolnost, resilienci anebo psychickou pružnost – schopnost, a to tímto způsobem:

 • plně si uvědomovat, co se děje v přítomném okamžiku – ve vlastním prožívání i v okolním světě (mindfulness)
 • otevřít se vlastnímu prožívání i možnostem, které se nám v daných situacích nabízejí
 • uvědomit si, co je pro nás v životě opravdu důležité, za čím si chceme v životě stát
 • zaměřit svou energii na chování, které je efektivní a smysluplné navzdory nepříjemným pocitům anebo překážkám, které na naší cestě vyskytují

Tímto způsobem ACT přispívá ke zvýšení naší psychické odolnosti, resilience anebo také k vyšší míře psychické pružnosti.

Na co je ACT dobrý?

V praxi se ACT používá u problémů jako je:

 • Deprese
 • Úzkosti a panické poruchy
 • Stres a syndrom vyhoření
 • Závislosti
 • Chronické bolesti a jiné zdravotní problémy
 • Poruchy spánku
 • Pracovní a sportovní výkonnost
 • Psychózy
 • OCD
 • Trauma a PTSD
 • Poruchy příjmu potravy
 • Hubnutí