Zážitkový úvod do ACT-u (Terapie přijetí a odhodlání)
pro psychology a pracovníky pomáhajících profesí

Tento kurz Vás provede teoretickými základy Terapie přijetí a odhodlání, stručně Vám vysvětlíme filosofické kořeny tohoto přístupu, a představíme vám množství praktických metod a technik, které si na sobě budete moci v rámci kurzu ihned vyzkoušet zážitkovou formou.

Terapie přijetí a odhodlání (Acceptance and commitment therapy, ACT) je založená na všímavosti a spadá do tzv. třetí vlny KBT. ACT je transdiagnostický přístup, který se ve světě využívá při práci s řadou psychických problémů (např. stres, úzkosti, deprese, syndrom vyhoření, závislosti, psychózy, OCD, poruchy spánku, chronické zdravotní problémy, poruchy příjmu potravy a další), ale i pro jejich prevenci a posílení psychické odolnosti a pocitu životního naplnění. Vědecký výzkum ohledně účinnosti ACT-u zahrnuje již na 484 studií publikovaných v recenzovaných vědeckých časopisech.

Co bude náplní kurzu

Teoretický úvod do ACT-u zahrne následující témata:

 • Behaviorální kořeny ACT-u a teorie vztahových rámců
 • 6 základních terapeutických procesů ACT-u
 • Co je psychická pružnost
 • Povaha psychického utrpení podle ACT-u
 • Laskavost v ACT-u
 • Nástroj / pracovní list Bod volby
 • Kompetence a postoj ACT terapeuta

Metody kurzu:

 • Teoretické přednášky
 • Zážitková cvičení a dobrovolné sdílení prožitků
 • Nácvik praktických dovedností
 • Sebereflexe
 • Aktivní diskuze

Tento workshop Vás provede základními teoretickými znalostmi a nabídne vyzkoušet si tento přístup prožitkovými cvičeními. Terapie přijetí a odhodlání (ACT) spadá do třetí vlny KBT, je transdiagnostický a vědecky ověřený přístup k léčbě a prevenci různých psychických problémů a onemocnění, ale i k posílení psychické odolnosti a zdraví.

Pro koho je kurz vhodný:

Pro psychology, psychoterapeuty, psychiatry, sociální pracovníky a další zájemce z řad pracovníků v pomáhajících profesích a chtějí ACT aktivně využívat ve své práci se svými klienty. Tento workshop je také vhodný pro studenty psychologie a nebo zájemce o ACT, kteří se chtějí o ACT-u dozvědět více nejenom teoreticky, ale i zážitkovou formou.

Kde:
Online-Zoom

Kdy:

3. a 4. 12. 2021
(pátek a sobota) 9-16 hod

Cena:

2900 Kč pro brzké přihlášení do 12.11.2021
3200 Kč plná cena workshopu od 13.11.2021

Pro dotazy prosím použijte email:
info@institutactplus.cz

Podmínky:
 • Minimální počet účastníků je 5, maximální 16.
 • Prosím, abyste vzali na vědomí, že termíny workshopů mohou být posunuty, pokud nedojde k minimální obsazenosti. Pokud se kurz bude muset posunout a nový termín se Vám nebude hodit, vrátíme Vám plnou částku zpět.
 • Pokud z jakéhokoliv důvodu se nebudete moct zúčastnit workshopu, můžete zrušit vaši rezervaci nejpozději 3 týdny před začátkem konání workshopu a vaše platba vám bude vrácena. Pokud zrušíte 3 týdny a méně před začátkem workshopu, bude Vám účtováno 15% z workshopu a méně než 5 dní před začátkem workshopu bude stornována celá částka. V každém případě si za sebe můžete najít náhradníka.