Lucie

Zernerová, MSc., PhD.

Psycholožka, lektorka a výzkumná pracovnice, spoluzakladatelka Institutu ACT+

Email: lucie.zernerova@gmail.com

Telefon: +420 774 236 156

Jsem psycholožka se zaměřením na psychologii práce a organizací, psychologii pracovního zdraví (occupational health psychology), mindfulness a ACT (Acceptance and commitment training / Trénink přijetí a odhodlání). Ve svém vědeckém výzkumu na City, University of London, se v posledních letech věnuji zejména všímavosti (mindfulness), laskavosti, psychické pružnosti, perfekcionismu a dalším osobním vlastnostem v souvislosti s prevencí a zvládáním pracovního stresu a syndromu vyhoření. Můj vědecký zájem o tato témata samozřejmě pramení z osobního hledání, jak ve zdraví přežít své vlastní perfekcionistické tendence. Jsem členkou British Psychological Society (BPS), Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) a European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP). Kromě vědecké a univerzitní činnosti ve Velké Británii se věnuji ACT koučování a vedení skupinových kurzů založených na ACT-u.

ACT A MINDFULNESS ŠKOLENÍ:​

2021 Mindfulness a přijetí pro práci se sebevědomím – Joe Oliver a Richard Bennett, Contextual Consulting a Think Psychology

2020 Online konference britské a irské sekce ACBS UKROI

2020 Mindfulness Teacher Training Introductory, 5-týdenní kurz pro lektory mindfulness, Breathworks

2020 Série školení s R. Harrisem -12 tématických okruhů (laskavost, zármutek, závislosti, vztahové problémy, práce s tělem, práce online, jak na behaviorální změny a motivaci, trauma, ruminace, expozice, ) Tune up Tuesdays with Dr Russ Harris, online, Contextual Consulting

2020 Mindfulness for Stress, Breathworks, 8-týdenní kurz všímavosti pro zvládání stresu

2019 V tomto okamžiku: Využití všímavosti v ACT-u k podpoření zásadních změn (Inside This Moment: Using Mindfulness in ACT to Promote Radical Change), Kirk Strosahl and Patti Robinson, Contextual Consulting, London

2019 ACT in the workplace: Improving employees’ psychological wellbeing, 2-denní kurz, Dr Paul Flaxman & Ross McIntosh, London

2018 Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT), Susie Asli, 8-týdenní kurz všímavosti

2017 ACT Training in the Workplace, 1-day Conference at City, University of London, 

2015 ACT day at City, University of London

2014 ACBS UK & ROI Conference, Dublin, Ireland

2013 2-day ACBS UK and Ireland Chapter ACT Conference, London

2012 ACT Made Simple, Russ Harris, London

2012 Intermediate Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Competency Training; Mindfulness Training Ltd. (Henry Whitfield, David Gillanders)

2012 Experiential Introduction with Skills Training; Mindfulness Training Ltd. (Henry Whitfield, Martin Wilks)