Výcvik je zaměřen na práci s dospělými a dospívajícími přibližně od 13 let nebo věku, kdy jsou schopni identifikovat své kognitivní procesy.

Krátkodobá kognitivně-behaviorální terapie k-KBT (z anglického Low intensity cognitive-behavioural therapy, LI CBT) je založena na svépomocných metodách KBT druhé vlny, adaptovaná a doporučená pro mírné a středně těžké psychické problémy, popř. vážné psychické problémy u klientů, kteří nikdy v minulosti nepodstoupili žádnou terapii pro tyto problémy.

Pro koho je výcvik určen:

Tento výcvik je vhodný jak pro zájemce s vlastní soukromou praxí, tak i pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách, neziskových organizací a tam, kde není možnost pracovat s klienty formou dlouhodobé terapeutické podpory.

Výcvik je vhodný pro následující profese:

 • psychology
 • sociální pracovníky
 • psychiatrické sestry i zdravotní sestry
 • (psycho)terapeuty
 • lékaře
 • psychiatry
 • poradce
 • kouče

Metody k-KBT jsou vhodné pro práci s klienty, kteří mají:

 • Depresivní poruchu
 • Stres
 • Problémy se spánkem
 • Generalizovanou úzkostnou poruchu
 • Agorafobii
 • Sociální fobii
 • Panickou poruchu
 • Obsedantně kompulzivní poruchu (pouze pro práci s kompulzemi)
 • Jiné specifické fobie
 • Hypochondrii (zvýšené obavy o zdraví)
 • Psychosomatické problémy
 • Chronické zdravotní problémy

K-KBT může být použito se stabilizovanými pacienty trpícími bipolární poruchou, a u závislostních problémů, pokud pacienti mají podporu týmu zabývající se léčbou závislostní poruchy (kdy konzultace budou na pomoc s depresemi nebo úzkostmi, a ne závislostí jako takovou).

Pro koho metody k-KBT nejsou vhodné?

 • Poruchy příjmu potravy
 • Post-traumatickou stresovou poruchu
 • Obsedantně kompulzivní poruchu – pro práci s obsesemi
 • Nestabilizované pacienty s bipolární poruchou
 • Závislostní poruchy
 • Psychotické pacienty, nebo pacienty se schizofrenií
 • Pacienty s poruchami osobnosti a dalšími závažnými psychickými problémy

Výcvik:

Teoretická část:

 • Využití k-KBT a jeho historie
 • Stručný teoretický základ KBT
 • Diagnostika a diagnostické dotazníky
 • Jak vést počáteční rozhovor v rámci k-KBT
 • Jak řešit krizové situace
 • Role terapeuta/psychologického poradce
 • Důležité kompetence terapeuta/psychologického poradce
 • Role supervize v dlouhodobém profesním rozvoji

k-KBT metody:

 • Psychoedukace
 • Stanovení cílů
 • Formulace problému
 • Expozice
 • Behaviorální aktivizace
 • Řešení problémů
 • Kognitivní restrukturalizace
 • Expozice a zabránění rituálům pro OCD
 • Behaviorální experimenty
 • Čas na obavy
 • Relaxace
 • Mindfulness/všímavost
 • Spánková hygiena
 • Fyzické aktivity

Praktická část:

 • Předvedení a praktické nácviky technik
 • Diskuze
 • Intervize, supervize
 • Hraní rolí

Rozvrh výcviku, setkání:

Prezenční forma dle epidemiologické situace. V případě zhoršení situace bude prezenční forma nahrazena setkáním přes Zoom.

Setkání budou pátky a soboty: pátky 9- 18.00 hod, soboty 8.30-17.00 hod

8. – 9. dubna 2022

6. – 7. května 2022

3.- 4. června 2022

9. – 10. září 2022

14. – 15. října 2022

11. – 12. listopadu 2022

2. – 3. prosince 2022

6. – 7. ledna 2023

3. – 4. února 2023

3. – 4. března 2023

Místo konání:

Dům techniky Pardubice, kanceláře P-pink, nám. Republiky 2686, Pardubice

Cena: 32.000 Kč

Maximální počet účastníků:12

Přihláška:

Vyplněním formuláře potvrdíte závazný zájem o účast na našem výcviku. Na základě předložených informací Vás pozveme k neformálnímu pohovoru, který se bude konat na konci února/začátku března a poté vybereme vhodné zájemce o náš výcvik. Následně budete kontaktováni o našem rozhodnutí, zda jste na výcvik přijati či nikoliv.

Otázky ohledně přijímajícího procesu, výcviku nebo čehokoliv jiného pište prosím na Info@institutactplus.cz nebo tel. č. 777 067 344.

Podmínky pro přijetí:

Ukončené bakalářské studium psychologie, sociálních věcí, speciální pedagogiky, nebo jiných humanitních oborů a zdravotnictví, ale i zájemce z řad „nepsychologů“. U zájemců bez výše zmíněných studijních oborů je důležitá praxe, a to alespoň 3 roky plného úvazku (nebo relevantní poměr částečného úvazku) v poskytování pomoci lidem s psychickými problémy.

Zájemci musí mít přístup ke klientele s psychickými obtížemi, spadající do kritérií pro k-KBT. 

Podmínky absolvování:

Aktivní 90% účast na víkendových setkáních

Kazuistiky vedené přístupem k-KBT

1 video nebo hlasová nahrávka z konzultace

Překlad materiálů/článek

Závěrečná zkouška


Lektorka:

Helena Vontorčíková, BA

Pracuji jako psychologická poradkyně se specializací na krátkodobé kognitivně-behaviorální metody (KBT) a Terapii přijetí a odhodlání (ACT). Věnuji se hlavně úzkostným poruchám a depresím u dospělých a dospívajících přibližně od 12ti let.

Svou profesní dráhu jsem začala v Anglii, kde jsem vystudovala BA v psychologii s pedagogikou a pracovala tam v období reformy duševního zdraví (2008-2011), kdy nabírali přes tři tisíce nových poradců a terapeutů do zdravotnictví. To mi umožnilo vystudovat a zúčastnit se výcviku krátkodobého KBT pod vedením kapacit v oboru. Během studia i po něm jsem pracovala pro anglické zdravotnictví (NHS) v psychoterapeutickém týmu a přivezla si mnoho zkušeností.

V ČR mám vlastní soukromou praxi Pro klidnější mysl. Ve své práci využívám aspekty k-KBT, ale v poslední době více tíhnu k ACT-u (terapie přijetí a odhodlání). Velký potenciál využití k-KBT vidím ve státních organizacích, kde není možnost dlouhodobých a hloubkových terapeutických přístupů.
Velmi mě baví přednášení a organizace školení, a jsem spoluzakladatelkou Institutu ACT+.

Jako členka jsem registrována u Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) a České společnosti kognitivně behaviorálních terapeutů (ČSKBT).

Je pravděpodobné, že na výcviku budou přednášet i hostující lektoři.