Našim cílem je poskytovat kvalitní vzdělávací a seberozvojové kurzy založené na mindfulness
a třetí vlně kognitivně-behaviorálních přístupů pro širokou i odbornou veřejnost.