Garant výcviku: MUDr. Petr Možný (bývalý předseda ČSKBT a ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži)


Druhý běh výcviku v ACTu bude začínat v lednu 2024.

Terapie přijetí a odhodlání (Acceptance and commitment therapy, ACT) spadá
do tzv. třetí vlny kognitivně-behaviorálních terapií (KBT) založených na všímavosti (mindfulness). ACT je transdiagnostický přístup, který se ve světě využívá při práci s řadou psychických problémů, ale i pro jejich prevenci a posílení psychické odolnosti a pocitu životního naplnění. Vědecký výzkum ohledně účinnosti ACT-u zahrnuje již přes 1000 studií publikovaných v recenzovaných vědeckých časopisech.

Pro koho je výcvik určen:

Tento výcvik je vhodný jak pro zájemce s vlastní soukromou praxí, tak i pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách i neziskových organizací, ale i studenty VŠ s dostatečnými zkušenostmi (viz níže).

Pro tento výcvik není nutné mít žádný jiný („základní/řádný/dlouhodobý“) výcvik ani není nutno projít výcvikem KBT. Tento výcvik vás vybaví schopnostmi a metodami k práci s klienty trpícími psychickými problémy a je dostačující pro práci poradenskou s terapeutickými svépomocnými metodami, založenými na kognitivně-behaviorálních přístupech (ACT a k-KBT).

Výcvik je vhodný pro následující profese:

 • psychology
 • sociální pracovníky
 • psychiatrické sestry i zdravotní sestry
 • (psycho)terapeuty
 • lékaře
 • psychiatry
 • poradce
 • kouče
 • studenty

ACT je vhodný pro práci s klienty, kteří mají:

 • Depresivní poruchu
 • Stres a syndrom vyhoření
 • Problémy se spánkem
 • Úzkostné poruchy
 • Hypochondrii (zvýšené obavy o zdraví)
 • Psychosomatické problémy
 • Chronické bolesti a jiné zdravotní problémy
 • Závislostní problémy
 • Hubnutí a zdravý životní styl

Tímto výcvikem nezískáte specializované metody k práci s následujícími psychickými problémy, ale tento výcvik vám nabídne základ, pokud se v ACT-u budete chtít dále specializovat.

 • Poruchy příjmu potravy
 • ACT v práci s dětmi
 • Posttraumatickou stresovou poruchu
 • Pacienty s bipolární poruchou
 • Psychotické pacienty, nebo pacienty se schizofrenií
 • Pacienty s poruchami osobnosti a dalšími závažnými psychickými problémy

Do budoucna plánujeme navázat na tento základní výcvik rozšířením, kdy budeme zvát zahraniční experty v následujících oblastech psychických problémů. V současné době vám můžeme poskytnout doporučení na jiná pokročilá školení zahraničních expertů, kteří se specializují v dané tématice.

Výcvik:

Teoretická část

V rámci teorie se zaměříme na:

 • 6 základních procesů ACT-u:
  • Přijetí
  • Odstup
  • Propojení se s přítomným okamžikem
  • Já jako kontext
  • Hodnoty
  • Odhodlané jednání
 • Stručný teoretický základ ACT-u
 • Psychopatologické procesy
 • Dotazníky v ACT-u
 • Jak vést počáteční rozhovor v rámci ACT-u
 • Role a důležité kompetence terapeuta/psychologického poradce
 • Psychoedukace
 • Stanovení cílů
 • Funkční analýza a formulace problému
 • Metafory
 • Expozice
 • Behaviorální aktivizace
 • Řešení problémů

Praktická část:

 • Zážitková cvičení a sdílení prožitků
 • Nácvik praktických dovedností
 • Sebereflexe
 • Aktivní diskuze
 • Sebezkušenostní část
 • Intervize, supervize
 • Hraní rolí

Součástí výcviku bude množství praktických materiálů k využití ve vašem osobním i pracovním životě.

Rozvrh výcviku, setkání:

Prezenční forma dle epidemiologické situace. V případě zhoršení situace bude prezenční forma nahrazena setkáním přes Zoom.

10 setkání osobních dvoudenních

8 online supervizní/intervizní setkání 3 hod

Osobní setkání:

Online setkání přes Zoom (17-20 hod):

Místo konání osobních setkání: kanceláře P-pink, Pardubice

Podmínky pro přijetí:

Ukončené bakalářské studium psychologie, sociálních věcí, speciální pedagogiky, nebo jiných humanitních oborů a zdravotnictví, studentů magisterských programů, ale i zájemce z řad „nepsychologů“. U zájemců bez výše zmíněných studijních oborů je důležitá praxe, a to alespoň 2 roky plného úvazku (nebo relevantní poměr částečného úvazku) v poskytování pomoci lidem s psychickými problémy.

Zájemci musí mít přístup ke klientele, u které mohou přístup ACT aktivně použít.

Podmínky absolvování:

 • Aktivní 90% účast na setkáních
 • Kazuistiky vedené přístupem ACT
 • 1 video nebo hlasová nahrávka z konzultace
 • Překlad materiálů/články
 • Sebereflexní eseje na jednotlivé ACT procesy

Cena: 65 000 Kč
možnost platby ve splátkách: 4 x15 000 Kč
nevratná záloha 5000 Kč pro rezervaci místa na výcviku (po úspěšném absolvování pohovoru)

Minimální počet účastníků: 12
Maximální počet účastníků: 20

Pro přihlášení se do našeho výcviku musíte absolvovat buď:
Zážitkový úvod do ACT-u (Institut ACT+) nebo jiné školení ACT-u v zahraničí

Přihláška:

Vyplněním formuláře potvrdíte závazný zájem o účast na našem výcviku. Na základě předložených informací Vás pozveme k neformálnímu pohovoru, který se bude konat v září a s termíny Vás budeme kontaktovat minimálně 2 týdny předem.

Otázky ohledně přijímajícího procesu, výcviku nebo čehokoliv jiného pište prosím na Info@institutactplus.cz nebo tel. č. 777 067 344 (HV) nebo 774 236 156 (LZ).

Lektorky:

Helena Vontorčíková, BA

Pracuji jako psychologická poradkyně se specializací na krátkodobé kognitivně-behaviorální metody (k-KBT) a Terapii přijetí a odhodlání (ACT). Věnuji se hlavně úzkostným poruchám a depresím u dospělých a dospívajících přibližně od 12ti let.

Svou profesní dráhu jsem začala v Anglii, kde jsem vystudovala BA v psychologii s pedagogikou a pracovala tam v období reformy duševního zdraví (2008-2011), kdy nabírali přes tři tisíce nových poradců a terapeutů do zdravotnictví. To mi umožnilo vystudovat a zúčastnit se výcviku k-KBT pod vedením kapacit v oboru. Během studia i po něm jsem pracovala pro anglické zdravotnictví (NHS) v psychoterapeutickém týmu a přivezla si mnoho zkušeností.

V ČR mám vlastní soukromou praxi Pro klidnější mysl. Ve své práci využívám převážně metody ACT-u, ale základy k-KBT jsou pro mne stěžejní. Velmi mě baví přednášení a organizace školení, a jsem spoluzakladatelkou Institutu ACT+.

Jako členka jsem registrována u Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) a České společnosti kognitivně behaviorálních terapeutů (ČSKBT).

Lucie Zernerová, MSc., PhD.

Jsem psycholožka se zaměřením na psychologii práce a organizací, psychologii pracovního zdraví (occupational health psychology), mindfulness a ACT (Acceptance and commitment training / Trénink přijetí a odhodlání). Ve svém vědeckém výzkumu na City, University of London, a v rámci působení v Psychologickém ústavu Akademie Věd ČR se v posledních letech věnuji zejména všímavosti (mindfulness), laskavosti, psychické pružnosti, perfekcionismu a dalším osobním vlastnostem v souvislosti s prevencí a zvládáním pracovního stresu a syndromu vyhoření. Můj vědecký zájem o tato témata samozřejmě pramení z osobního hledání, jak ve zdraví přežít své vlastní perfekcionistické tendence.

Kromě vědecké a univerzitní činnosti ve Velké Británii a v Čechách se věnuji vedení skupinových kurzů založených na ACT-u pod Institutem ACT+, kterého jsem spoluzakladatelkou.

Jsem členkou British Psychological Society (BPS), Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) a European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).