Garant výcviku: MUDr. Petr Možný (bývalý předseda ČSKBT a ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži)


Druhý běh výcviku v ACTu je naplněn a nepřijímáme žádné další přihlášky.
Přihlášky na třetí běh pro rok 2025 spustíme nejpozději
do konce dubna.

Terapie přijetí a odhodlání (Acceptance and commitment therapy, ACT) spadá
do tzv. třetí vlny kognitivně-behaviorálních terapií (KBT) založených na všímavosti (mindfulness). ACT je transdiagnostický přístup, který se ve světě využívá při práci s řadou psychických problémů, ale i pro jejich prevenci a posílení psychické odolnosti a pocitu životního naplnění. Vědecký výzkum ohledně účinnosti ACT-u zahrnuje již přes 1000 studií publikovaných v recenzovaných vědeckých časopisech.

Výcvik není v současné době akreditován.

Pro koho je výcvik určen:

Tento výcvik je vhodný jak pro zájemce s vlastní soukromou praxí, tak i pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách i neziskových organizací, ale i studenty VŠ s dostatečnými zkušenostmi (viz níže).

Tento výcvik vás vybaví schopnostmi a metodami k práci s klienty trpícími psychickými problémy a je dostačující pro práci poradenskou s terapeutickými svépomocnými metodami, založenými na kognitivně-behaviorálních přístupech (ACT a k-KBT).

Výcvik je vhodný pro následující profese:

 • psychology
 • sociální pracovníky
 • psychiatrické sestry i zdravotní sestry
 • (psycho)terapeuty
 • lékaře
 • psychiatry
 • poradce
 • kouče
 • studenty psychologie nebo výše uvedených profesí

ACT je vhodný pro práci s klienty, kteří mají:

 • Depresivní poruchu
 • Stres a syndrom vyhoření
 • Problémy se spánkem
 • Úzkostné poruchy
 • Hypochondrii (zvýšené obavy o zdraví)
 • Psychosomatické problémy
 • Chronické bolesti a jiné zdravotní problémy
 • Závislostní problémy
 • Hubnutí a zdravý životní styl

Tímto výcvikem nezískáte specializované metody k práci s následujícími psychickými problémy, ale tento výcvik vám nabídne základ, pokud se v ACT-u budete chtít dále specializovat.

 • Poruchy příjmu potravy
 • ACT v práci s dětmi
 • Posttraumatickou stresovou poruchu
 • Pacienty s bipolární poruchou
 • Psychotické pacienty, nebo pacienty se schizofrenií
 • Pacienty s poruchami osobnosti a dalšími závažnými psychickými problémy

Do budoucna plánujeme navázat na tento základní výcvik rozšířením, kdy budeme zvát zahraniční experty v následujících oblastech psychických problémů. V současné době vám můžeme poskytnout doporučení na jiná pokročilá školení zahraničních expertů, kteří se specializují v dané tématice.

Výcvik:

Teoretická část

V rámci teorie se zaměříme na:

 • 6 základních procesů ACT-u:
  • Přijetí
  • Odstup
  • Propojení se s přítomným okamžikem
  • Já jako kontext
  • Hodnoty
  • Odhodlané jednání
 • Stručný teoretický základ ACT-u
 • Psychopatologické procesy
 • Dotazníky v ACT-u
 • Jak vést počáteční rozhovor v rámci ACT-u
 • Role a důležité kompetence terapeuta/psychologického poradce
 • Psychoedukace
 • Stanovení cílů
 • Funkční analýza a formulace problému
 • Metafory
 • Expozice

Praktická část:

 • Zážitková cvičení a sdílení prožitků
 • Nácvik praktických dovedností
 • Sebereflexe
 • Aktivní diskuze
 • Sebezkušenostní část
 • Supervize
 • Hraní rolí

Součástí výcviku bude množství praktických materiálů k využití ve vašem osobním i pracovním životě.

Rozvrh výcviku, setkání:

Prezenční forma:
10 osobních dvoudenních setkání -180 hod
8 online supervizních setkání – 32 hod
Samostudium mezi setkáními – 36 hod
Celkem: 248 hod
Osobní setkání se budou konat ve čtvrtky a pátky:

26. a 27. 1. 2024 (výjimečně pátek a sobota)

29. 2. a 1. 3. 2024

21. a 22. 3. 2024

25. a 26. 4. 2024

23. a 24. 5. 2024

20. a 21. 6. 2024

19. a 20. 9. 2024

17. a 18. 10. 2024

14. a 15. 11. 2024

12. a 13. 12. 2024

Online setkání přes Zoom (17-20 hod): termíny budou oznámeny na výcviku

Místo konání osobních setkání: kanceláře P-pink, Pardubice, Jana Palacha 363

Podmínky pro přijetí:

Pro tento výcvik není nutné mít žádný jiný („základní/řádný/dlouhodobý“) výcvik ani není nutno projít výcvikem KBT.

Pro přihlášení se do našeho výcviku JE NUTNO absolvovat buď:
Zážitkový úvod do ACT-u (Institut ACT+) nebo jiné školení ACT-u v zahraničí
.

Účast na školení požadujeme, protože bychom byly rády, kdyby naši zájemci měli základní zkušenost s tímto přístupem, vyzkoušeli si ho sebezkušenostně a rozhodli se, jestli to je přístup, se kterým by chtěli pracovat. Tím můžeme předejdeme možným nepříjemnostem v budoucnu jako zrušení účasti v průběhu výcviku. Také budete mít možnost se s námi seznámit, vidět, jakým způsobem pracujeme a přednášíme a jestli s námi chcete strávit následující rok. Dále poskytne stejnou sdílenou zkušenost ACTu pro všechny účastníky a výcvik začínáme s tím, že všichni budou mít základní teroretickou i praktickou znalost ACTu a na tuto znalost hned od začátku výcviku navazujeme.

Vzdělání:
Ukončené bakalářské studium psychologie, sociálních věcí, speciální pedagogiky, nebo zdravotnictví a jiných humanitních oborů. Zvážíme i zájemce z řad „nepsychologů“ pracující v nepomáhajících profesí. U zájemců bez výše zmíněných studijních oborů je důležitá praxe, a to alespoň 2 roky plného úvazku (nebo relevantní poměr částečného úvazku) v poskytování pomoci lidem s psychickými problémy.

Zájemci musí mít přístup ke klientele, u které mohou přístup ACT aktivně použít.

Podmínky absolvování:

 • Aktivní 90% účast na setkáních
 • Kazuistiky vedené přístupem ACT
 • 1 video nebo hlasová nahrávka z konzultace
 • Sebereflexní eseje na jednotlivé ACT procesy

Cena: 65 000 Kč
možnost platby ve splátkách: 4 x15 000 Kč
nevratná záloha 5000 Kč pro rezervaci místa na výcviku (platí se až po úspěšném absolvování pohovoru)

Minimální počet účastníků: 12
Maximální počet účastníků: 20

Přihláška:

Vyplněním formuláře potvrdíte závazný zájem o účast na našem výcviku. Na základě předložených informací Vás pozveme k neformálnímu pohovoru, který se bude konat až bude výcvik mít dostatečné množství zájemců a s termíny Vás budeme kontaktovat minimálně 2 týdny předem.

Pohovor bude pro 3. běh zpoplatněn 500 Kč a v případě nepřijetí uchazeče se částka nevrací. Částka se bude hradit při objednávání termínu na pohovor v rezervačním systému Reenio.

Otázky ohledně přijímajícího procesu, výcviku nebo čehokoliv jiného pište prosím na Info@institutactplus.cz nebo tel. č. 777 067 344 (HV) nebo 774 236 156 (LZ).

Lektorky:

Helena Vontorčíková, BA

Pracuji jako psychologická poradkyně se specializací na krátkodobé kognitivně-behaviorální metody (k-KBT) a Terapii přijetí a odhodlání (ACT). Věnuji se hlavně úzkostným poruchám a depresím u dospělých a dospívajících přibližně od 12ti let.

Svou profesní dráhu jsem začala v Anglii, kde jsem vystudovala BA v psychologii s pedagogikou a pracovala tam v období reformy duševního zdraví (2008-2011), kdy nabírali přes tři tisíce nových poradců a terapeutů do zdravotnictví. To mi umožnilo vystudovat a zúčastnit se výcviku k-KBT pod vedením kapacit v oboru. Během studia i po něm jsem pracovala pro anglické zdravotnictví (NHS) v psychoterapeutickém týmu a přivezla si mnoho zkušeností.

V ČR mám vlastní soukromou praxi Pro klidnější mysl. Ve své práci využívám převážně metody ACT-u, ale základy k-KBT jsou pro mne stěžejní. Velmi mě baví přednášení a organizace školení, a jsem spoluzakladatelkou Institutu ACT+.

Jako členka jsem registrována u Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) a České společnosti kognitivně behaviorálních terapeutů (ČSKBT).

Lucie Zernerová, MSc., PhD.

Jsem psycholožka se zaměřením na psychologii práce a organizací, psychologii pracovního zdraví (occupational health psychology), mindfulness a ACT (Acceptance and commitment training / Trénink přijetí a odhodlání). Ve svém vědeckém výzkumu na City, University of London, a v rámci působení v Psychologickém ústavu Akademie Věd ČR se v posledních letech věnuji zejména všímavosti (mindfulness), laskavosti, psychické pružnosti, perfekcionismu a dalším osobním vlastnostem v souvislosti s prevencí a zvládáním pracovního stresu a syndromu vyhoření. Můj vědecký zájem o tato témata samozřejmě pramení z osobního hledání, jak ve zdraví přežít své vlastní perfekcionistické tendence.

Kromě vědecké a univerzitní činnosti ve Velké Británii a v Čechách se věnuji vedení skupinových kurzů založených na ACT-u pod Institutem ACT+, kterého jsem spoluzakladatelkou.

Jsem členkou British Psychological Society (BPS), Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) a European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).