V čem se ACT liší od jiných přístupů?

Většina terapeutických přístupů se tradičně zaměřuje na zmírnění nepříjemných symptomů našich psychických potíží. To znamená, že se snaží odstranit nepříjemné emoce, silné fyzické reakce nebo negativní myšlenky, anebo je změnit v nějaké příjemnější a přijatelnější, na tomto principu fungují i léky (psychofarmaka). ACT se narozdíl od těchto přístupů nesnaží na prvním místě měnit naše prožitky jako takové, ale snaží se klientům předat určité psychické schopnosti, které jim mohou pomoci lépe zvládat náročné životní situace. Ke zmírnění symptomů dochází jako vedlejší účinek těchto praktických schopností. Jak říká Kirk Strosahl, jeden ze zakladatelů ACT-u: „Skills, not pills.“; tedy volným překladem: místo nových prášků, nové schopnosti.

Proč vyzkoušet ACT?

Protože vám může pomoci lépe zvládat náročné životní situace a psychické problémy, které se s nimi často pojí. Pozitivní účinky ACT-u ale nespočívají pouze v léčbě stávajících potíží. ACT vám může nabídnout nový pohled na povahu psychického utrpení a pohody, ale i množství praktických metod a rozvoj psychických schopností pro vitální, smysluplný a naplněný život.