Co je ACT?

ACT je relativně nový a do jisté míry revoluční psychologický přístup k léčbě, ale i prevenci celé řady psychických problémů a k udržení psychické pohody. ACT je součástí tzv. třetí vlny kognitivně-behaviorálních terapií, které jsou založené na všímavosti (mindfulness). ACT neboli Acceptance and Commitment Therapy / Training se do češtiny překládá jako Terapie přijetí a odhodlání. V angličtině se ACT vyslovuje jako [akt] (act= jednat, konat, z ang.), nikoli jako jednotlivá písmena [ácété], a tím poukazuje na důležitou součást tohoto přístupu, tedy zaměření na aktivní jednání.

Jak ACT funguje? Na jakém principu ACT funguje?

ACT vychází z předpokladu, že naše psychické utrpení neznamená, že je s námi něco špatně, anebo že jsme psychicky nemocní, ale že naše prožívání odráží neúčinné způsoby zvládání náročných životních situací, ve kterých se nacházíme. Cílem ACT-u je zvýšit naši schopnost:

  • plně si uvědomovat, co se děje v přítomném okamžiku – ve vlastním prožívání i v okolním světě (mindfulness)
  • otevřít se vlastnímu prožívání i možnostem, které se nám v daných situacích nabízejí
  • uvědomit si, co je pro nás v životě opravdu důležité, za čím si chceme v životě stát
  • zaměřit svou energii na chování, které je efektivní a smysluplné navzdory nepříjemným pocitům anebo překážkám, které na naší cestě mohou vyskytnout

Tímto způsobem ACT přispívá ke zvýšení naší psychické odolnosti, resilience anebo také k vyšší míře psychické pružnosti.