Proč je ACT překládán jako Terapie přijetí a odhodlání?

ACT, Acceptance and Commitment Therapy
česky vyslovováno [akt], ne jen jednotlivá písmenka [ácété]

ACT [aekt] totiž znamená v angličtině jednat, konat, činit, nebo také hrát, chovat se anebo předstírat. Tím ACT reprezentuje to, co je v ACT-u důležité, a to její behaviorální složku, tedy něco dělat.  ACT učí psychické pružnosti (flexibilitě); jak žít život bohatý, naplněný a smysluplný. Překlady jsou všeobecně velice ošemetné a angličtina u emočních prožitků umí být někdy mnohem květnatější než čeština a zvolit správné slovíčko není vždy jednoduché. Pokusím se vysvětlit, proč byl přijat tento překlad.    

ACT – Terapie přijetí a odhodlání.

Objevují se překlady jako např. terapie smíření a odhodlání (smíření vypovídá o neaktivní roli) nebo přijetí a závazku (závazek je neflexibilní, pokud mu nedostojím, tak jsem zklamal) nebo dokonce terapie přijetí a odevzdání (nevystihuje behaviorální složku ACT-u). Tyto tři překlady úplně nevystihují podstatu tohoto terapeutického přístupu.  

V ACT-u přijímáme prožitky (fyzické, myšlenkové, emoční, smyslové, svůj dech) takové, jaké skutečně jsou a ne dle popisů naší mysli; všímáme si jich aktivně, s odstupem v roli pozorovatele a bez hodnocení, a také bez nutnosti prožitek měnit (není to „pouhé“ smíření se s tím, co se děje, ale ochotou ho přijmout). S odhodláním jdeme za našimi hodnotami, i přes nepříjemné prožitky; hodnoty odrážejí to, co je pro nás v životě důležité, za čím si stojíme a jaký chceme vést život nebo jakým chceme být v našem životě člověkem. Odhodlání nemá, na rozdíl od závazku, pevně/ rigidně stanovená pravidla nebo termíny. Určuje se směr cesty a jak se k cíli dostat. Závazek je do určité míry ultimátum, které ACT nedává a tím nevyvolává další utrpení, pokud mu nedostojíme. My se sice do určité míry odevzdáme tomu prožitku, jaký v daný chvíli je (ale jelikož ACT je směr 3. vlny KBT, a sestává se z kognitivního (myšlenkového) a behaviorálního komponentu), chybí nám tím pádem v názvu ta behaviorální složka, tedy odhodlání dělat to, na čem záleží.
Proto Terapie přijetí a odhodlání.

Napsat komentář