Co ACT nedělá?

ACT se zaměřuje na to, jak zvýšit naši psychickou pružnost (odolnost) namísto zmírňování našich nepříjemných prožitků. U většiny psychických problémů se setkáváme se sklonem vyhýbat se nepříjemným prožitkům, emocím a myšlenkám. A to pak znamená, že máme omezenou schopnost pružně reagovat na náročné životní situace. Tím se naše prožívání může zaseknout ve víru negativity, obav a beznaděje. ACT nám může pomoci přijímat naše prožitky takové, jaké jsou, bez nutnosti je hodnotit jako dobré anebo špatné a bez nutnosti na ně okamžitě reagovat.  Namísto zabřednutí v bludném kruhu negativních myšlenek a nepřínosných návyků nám ACT může pomoci rozšířit naše pole pozornosti a tím najít nové možnosti jednání, které jsou pro nás dlouhodobě přínosné, smysluplné a naplňující.